IT akademie pro zaměstnance školy

Kurs pokrývá na středoškolské úrovni učivo z oblasti databázových systémů